... и  у  нас
www.topalski.info
www.topalski.info
БЪЛГАРИЯ - опознай Родината, за да я обикнеш
Благоевградска област
Бургаска област
Варненска област
Великотърновска област
Видинска област
Врачанска област
Габровска област
Добричка област
Кърджалийска област
Кюстендилска област
Ловешка област
Област Монтана
Пазарджишка област
Пернишка област
Плевенска област
Пловдивска област
Русенска област
Силистренска област
Сливенска област
София град
Софийска област
Смолянска Област
Старозагорска област
Шуменска област
Исторически музей - ул. "Бяло море" 2 (раб. време 9:00-17:00).
Има печат.
- Античен град “Кабиле” (раб. време 8:00-12:00; 13:00-17:00; събота и неделя с предварителна заявка).
Има печат.
Историческият музей в гр. Ямбол е създаден през 1952 г. Дейността му се изразява в издирване, регистрация, съхраняване, опазване, обнародване и популяризиране на движимите паметници на културата на територията на Ямболска област. Фондовете на музея (основен и спомагателен) като цяло включват около 90 000 експоната.
Националният археологически резерват “Кабиле” се намира на 8 км северозападно от Ямбол. В античната епоха град Кабиле е бил важен икономически, религиозен и културен център в Югоизточна Тракия и Долна Тунджа. Той е възникнал към края на ІІ хил.пр.н.е. около голям култов център на възвишението “Зайчи връх” край завоя на река Тонзос (днешна река Тунджа).
ШУМЕНСКА ОБЛАСТ - посетена
99. ЯМБОЛ
IMG_1474
IMG_1475
IMG_1478
IMG_1479
IMG_1480
IMG_1481
IMG_1482
IMG_1483
IMG_1488
IMG_1490
IMG_1492
IMG_1495
IMG_1499
IMG_1500
IMG_1501
IMG_1502
IMG_1504
IMG_1508
IMG_1512
IMG_1526
IMG_1529
IMG_1530
IMG_1531
IMG_1532
IMG_1536
IMG_1537
IMG_1542
IMG_1543
IMG_1544
IMG_1547
IMG_1553
IMG_1554
IMG_1555
IMG_1556
IMG_1557
IMG_1559
IMG_1560
IMG_1564
IMG_1574
IMG_1578
IMG_1584
IMG_1588
IMG_1589
94. Шумен - посетено
95. Шумен - Тамбул джамия "Шерих Халил Паша - 1744г" - посетено
96. Плиска - посетено
97. Мадара - посетено
98. Велики Преслав - посетено
100. Елхово - посетено
НАЗАД