Pablo Software Solutions ... и  у  нас
www.topalski.info
www.topalski.info
БЪЛГАРИЯ - опознай Родината, за да я обикнеш
Благоевградска област
Бургаска област
Варненска област
Великотърновска област
Видинска област
Врачанска област
Габровска област
Добричка област
Кърджалийска област
Кюстендилска област
Ловешка област
Област Монтана
Пазарджишка област
Пернишка област
Плевенска област
Пловдивска област
Русенска област
Силистренска област
Сливенска област
София град
Софийска област
Смолянска Област
Старозагорска област
Шуменска област
Биосферен резерват и музей (раб. време лятно 9:00-12:00; 14:00-18:00; зимно 8:00-16:00).
Печатът е в музея.
Езерото Сребърна и околностите му се намират край река Дунав, на около 16 км западно от Силистра. Обявени са за резерват през 1948 г. Дълбочината на Сребърна варира между 1 и 3 м. Цялото езеро е обрасло с тръстика и други водолюбиви растения. Флората е представена от 67 вида висши растения, част от които са рядкост за Европа. В резервата се срещат 39 вида бозайници, 21 вида влечуги и земноводни и десетина вида риби, между които щука, каракуда, червеноперка и др. В Сребърна живеят видра, ондатра, езерен рак, обикновена костенурка, воден плъх. Тук гнездят над 179 вида птици - къдроглав пеликан (единствената колония в страната), малък корморан, чапли, блестящ ибис, лопатар, ням лебед, червен ангъч, сива гъска, патици, потапници, гмурци, тръстиков блатар, рибарки, синьогушка, мустакат синигер и др. През 1983 г. резерватът влиза в списъка на паметниците на световното културно наследство и природните забележителности на ЮНЕСКО. Към резервата има музей.
52. с. СРЕБЪРНА
СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ
51. Силистра - посетено
53. Тутракан - посетено
IMG_0673
IMG_0674
IMG_0675
IMG_0676
IMG_0677
IMG_0678
IMG_0679
IMG_0680
IMG_0681
IMG_0682
IMG_0683
IMG_0684
IMG_0686
IMG_0689
IMG_0690
IMG_0691
IMG_0693
IMG_0695
IMG_0696
IMG_0697
IMG_0698
IMG_0699
IMG_0700
IMG_0701
НАЗАД