СЕМЕЙНА ИДИЛИЯ - ЙОЙО
електронен споменик
www.topalski.info
бебешки историйбебешки дневникзаниманияпразнициснимки /
КРАСИ
започва се
детски спомен жив
свободно време
коли
филми
празници и снимки
ЦВЕТИ
.... и такааа...
свободно време
идейки
размисли
изпробвано
празници и снимки
ЙОЙО
започни
бебешки историй
бебешки речник
занимания
празници
снимки
МЕГИ
започни
за мен
бебешки му работи
занимания
празници и веселие
снимки
IMG_8584
IMG_8585
IMG_8587
IMG_8589
IMG_8590
IMG_8593
IMG_8594
IMG_8601
IMG_8603
IMG_8605
IMG_8607
IMG_8609
IMG_8613
IMG_8618
IMG_8621
IMG_8623
IMG_8625
IMG_8627
IMG_8629
IMG_8632
IMG_8634
IMG_8644
IMG_8645
IMG_8649
15 септември 2009г - прогнозата е за облачно време с преваляване на дъжд, но напук на симпатягата от БТВ в 8.30ч вече се е показало топличкото есенно слънчице.
Еуфорията е голяма - за всички. Тати плиска едно менче с вода и Йойо закрачва гордо и самоуверено. Пристигаме в тълпата, следва известно напрежение, къде е първи "Б" клас - нали никой не познаваме?!? След известно лутане намираме класната - г-жа Румяна Минчева, Йойо се строява и зачакваме ... Навсякъде цветя, цветя, цветя... деца и цветя, зазвучава химна, вдига се знамето, приветствени слова и ... следва за първи път прекрачване на прага на класната стая. Празнично настроение, балони, слънца, подаръци и ... Буквари...
Следва почерпка със старите другарчета в нашия втори дом "Темпо" ... денят си остана топъл слънчев и прекрасен.
Йойо е нетърпелива да отиде на училище с раница. На 16 сутринта нямаше пазарене за ставането, подготви се сама и тръгна с очакване какво ли е да си в първи клас?
НАЗАД