СЕМЕЙНА ИДИЛИЯ - ЙОЙО
електронен споменик
www.topalski.info
бебешки историйбебешки дневникзаниманияпразнициснимки /
КРАСИ
започва се
детски спомен жив
свободно време
коли
филми
празници и снимки
ЦВЕТИ
.... и такааа...
свободно време
идейки
размисли
изпробвано
празници и снимки
ЙОЙО
започни
бебешки историй
бебешки речник
занимания
празници
снимки
МЕГИ
започни
за мен
бебешки му работи
занимания
празници и веселие
снимки
Скаутски палатков лагер - "Пашалийца 2012"
НАЗАД
Когато разказваме, че Йойо е на скаутски лагер, повечето хора ни питата какво е това? Нашия отговор беше,  че   
това е сървайвър за деца. Но ако искате да разберете повече, можете на го направите на официлания сайт на
                                                                                       .
Йойо е много доволна от пребиваването им  сред природата, различния тип оцеляване и игри, които са им организирали на лагера, и от възможността да се запознае с много деца от цяла България. Интересното е, че в днешно време децата си разменят основно скайп-ове, по рядко имеили, а къде отидоха хартиените писма...... Въпреки, че претърпя малък инцидент, е страшно доволна и за сега твърди, че догодина пак ще ходи, дори агитира всички около нея. При дялкането на пръчка, ножа отскача и на лявата ръка се сдобива с 1.5см дълбока прорязна рана, която лекарите в Асеновград затварят с шест шева и така се сдобива със скаутското си име - Поразяващата ръка"
Националната Скаутска Организация на България
jo skaut-2012_01
jo skaut-2012_02
jo skaut-2012_03
jo skaut-2012_04
jo skaut-2012_05
jo skaut-2012_06
jo skaut-2012_07
jo skaut-2012_08
jo skaut-2012_09
jo skaut-2012_10
jo skaut-2012_11
jo skaut-2012_12
jo skaut-2012_13
jo skaut-2012_14
jo skaut-2012_15
jo skaut-2012_16
jo skaut-2012_17
jo skaut-2012_18
jo skaut-2012_19
jo skaut-2012_20
jo skaut-2012_21
jo skaut-2012_22
jo skaut-2012_23
jo skaut-2012_24
jo skaut-2012_25
jo skaut-2012_26
jo skaut-2012_27
jo skaut-2012_28
jo skaut-2012_29
jo skaut-2012_30
jo skaut-2012_31
jo skaut-2012_32
jo skaut-2012_33
jo skaut-2012_34
jo skaut-2012_35
jo skaut-2012_36
jo skaut-2012_37
jo skaut-2012_38
jo skaut-2012_39
jo skaut-2012_40
jo skaut-2012_41
jo skaut-2012_42
jo skaut-2012_43
jo skaut-2012_44
jo skaut-2012_45
jo skaut-2012_46
jo skaut-2012_47
jo skaut-2012_48
jo skaut-2012_49
jo skaut-2012_50
jo skaut-2012_51
jo skaut-2012_52
jo skaut-2012_53
jo skaut-2012_54
jo skaut-2012_55
jo skaut-2012_56
jo skaut-2012_57
jo skaut-2012_58
jo skaut-2012_59
jo skaut-2012_60
jo skaut-2012_61
jo skaut-2012_62
jo skaut-2012_63
jo skaut-2012_64
Всички членове на скаутското движение са длъжни да се придържат към скаутското обещание и закон, които представляват определен код на поведение, характеризиращ всички членове на движението.
Скаутството се основава на три най-общи принципа : "Дълг към Бога", "Дълг към другите" и "Дълг към самия себе си" - т.е. отношението към духовните ценности, към обществото и към самите нас.

Скаутско обещание :
Пред честта си и пред всички тук,
обещавам да се старая според силите си,
да изпълнявам дълга си към Бога и Отечеството,
да помагам на другите
да спазвам закона на скаута.
Обещах!

Скаутски закони
1. Скаутът е честен и почтен.
2. Скаутът е лоялен.
3. Скаутът е полезен и помага на другите.
4. Скаутът е приятел на всички и брат на всеки скаут.
5. Скаутът е вежлив и етичен.
6. Скаутът е приятел на животните и опазва околната среда.
7. Скаутът уважава и почита родителите си, учителите си и водачите си.
8. Скаутът е весел и с висок дух.
9. Скаутът е пестелив и опазва личната и обществената собственост.
10. Скаутът е чист в мислите, думите и делата си.

Като изпълняват изискванията на тези закони, скаутите се явяват носители на най-възвишените човешки добродетели - вярност, жертвоготовност, дисциплина, благородство.