СЕМЕЙНА ИДИЛИЯ - ЙОЙО
електронен споменик
www.topalski.info
бебешки историйбебешки дневникзаниманияпразнициснимки /
КРАСИ
започва се
детски спомен жив
свободно време
коли
филми
празници и снимки
ЦВЕТИ
.... и такааа...
свободно време
идейки
размисли
изпробвано
празници и снимки
ЙОЙО
започни
бебешки историй
бебешки речник
занимания
празници
снимки
МЕГИ
започни
за мен
бебешки му работи
занимания
празници и веселие
снимки
VIII-мото Скаутско Джамборе „Скаутите могат”
в местността „Гората” до село Сираково, Хасковско
НАЗАД
Още от началото на 2015 година Йойо ни каза: "незнам какви организации и резервации правите, но от 22 до 30 август съм на скаутски лагер и няма как да го пропусна тази година.
                                                                                       .
Точно така и стана от 30 август бяхме на море на Приморско и след като се настанхиме по обяд в хотела, вечерта се върнахме до Бургас за да я вземе. Много интересна реакция да видиш едно гаврошче - мръсно и миризливо, живяло 8 дни на полеви условия в гората да попадне в 4ри звезден хотел на брега на морето с all inclusive изобилие от храна ;) ;) ;)
По разлиното тази година беше, че по време на Джамборето скаутите бяха разпределени в патрули от 6-8 човека, който трабваше да си построят свой собствен бивак на открито, трабваше да си готвят само, както и да
участват в различните скаутски дейности. Всеки патрул си имаше отделно място в горичката, без видимост с останалите. Скаутите се събираха всички заедно за да се включат в традиционните дейности като дневен и нощен поход, скаутска олимпиада, скаутски игри, оцеляване и др. Най-хубавата част бяха вечерите край огъна, където сиреха, пееха, разиграваха скечове и се забавляваха всички заедно.
Националната Скаутска Организация на България
skaut-2015_001
skaut-2015_002
skaut-2015_003
skaut-2015_004
skaut-2015_005
skaut-2015_006
skaut-2015_008
skaut-2015_009
skaut-2015_010
skaut-2015_013
skaut-2015_017
skaut-2015_020
skaut-2015_023
skaut-2015_026
skaut-2015_027
skaut-2015_028
skaut-2015_031
skaut-2015_032
skaut-2015_033
skaut-2015_034
skaut-2015_035
skaut-2015_036
skaut-2015_037
skaut-2015_038
skaut-2015_039
skaut-2015_040
skaut-2015_041
skaut-2015_042
skaut-2015_047
skaut-2015_059
skaut-2015_061
skaut-2015_064
skaut-2015_067
skaut-2015_069
skaut-2015_081
skaut-2015_084
skaut-2015_087
skaut-2015_088
skaut-2015_090
skaut-2015_095
skaut-2015_098
skaut-2015_099
skaut-2015_105
skaut-2015_107
skaut-2015_110
skaut-2015_116
skaut-2015_117
skaut-2015_118
skaut-2015_125
skaut-2015_127
skaut-2015_130
skaut-2015_134
skaut-2015_135
skaut-2015_136
skaut-2015_137
skaut-2015_142
skaut-2015_147
skaut-2015_154
skaut-2015_155
skaut-2015_160
skaut-2015_173
skaut-2015_174
skaut-2015_177
skaut-2015_181
skaut-2015_193
skaut-2015_231
skaut-2015_234
skaut-2015_239
skaut-2015_259
skaut-2015_261
skaut-2015_262
skaut-2015_268
skaut-2015_271
skaut-2015_272
Всички членове на скаутското движение са длъжни да се придържат към скаутското обещание и закон, които представляват определен код на поведение, характеризиращ всички членове на движението.
Скаутството се основава на три най-общи принципа : "Дълг към Бога", "Дълг към другите" и "Дълг към самия себе си" - т.е. отношението към духовните ценности, към обществото и към самите нас.

Скаутско обещание :
Пред честта си и пред всички тук,
обещавам да се старая според силите си,
да изпълнявам дълга си към Бога и Отечеството,
да помагам на другите
да спазвам закона на скаута.
Обещах!

Скаутски закони
1. Скаутът е честен и почтен.
2. Скаутът е лоялен.
3. Скаутът е полезен и помага на другите.
4. Скаутът е приятел на всички и брат на всеки скаут.
5. Скаутът е вежлив и етичен.
6. Скаутът е приятел на животните и опазва околната среда.
7. Скаутът уважава и почита родителите си, учителите си и водачите си.
8. Скаутът е весел и с висок дух.
9. Скаутът е пестелив и опазва личната и обществената собственост.
10. Скаутът е чист в мислите, думите и делата си.

Като изпълняват изискванията на тези закони, скаутите се явяват носители на най-възвишените човешки добродетели - вярност, жертвоготовност, дисциплина, благородство.